Aanmelding

Aanmelding zal plaatsvinden in de receptie van het hotel tussen 18u en 20u op de avond voor de eerste circuitdag. Na aanmelding ontvangt men een polsbandje als identificatie gedurende het gehele evenement.

Zowel een kopie van de ziekteverzekering en repatriëringdocumenten als die van de identiteitskaart dienen aanwezig te zijn in uw persoonlijke spullen op circuit (zonder deze documenten geen toegang tot circuit)